Hva er ditt nivå?

I boka “An introduction to foreign language learning and teaching” skriver Keith Johnson om hvordan man kan foreta testing av språkferdigheter på nett. Han presenterer en nettside som heter dialang.org, der flere europeiske institusjoner og europakommisjonen har samarbeidet om å lage en nettressurs som tester språkferdigheter. Siden inneholder tester for lesing, lytting, skriving, grammatikk og ordforråd.  Målet med nettsiden er å gi folk innsikt i sin … Continue reading Hva er ditt nivå?

Hvordan arbeide med kildekritikk i engelskfaget?

Som denne tegneseriestripen fra Lunch belyser, er det viktig å forsikre seg om at man bruker gode og troverdige kilder. Digitale ferdigheter omhandler blant annet evnen til å utøve god kildekritikk. Læreplanen i engelsk formidler dette i den grunnleggende delen, der det poengteres at digitale ferdigheter i engelskfaget blant annet betyr «[…]å bruke digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og å ha en kritisk og … Continue reading Hvordan arbeide med kildekritikk i engelskfaget?

Omvendt undervisning i engelskfaget?

Omvendt undervisning? I boka Digital praksis i skolen beskriver Håkon Swensen omvendt undervisning som en tilnærming til undervisningsformidling der det tradisjonelle forholdet mellom arbeid på skolen og lekser er omrokert. I følge prinsippet om omvendt undervisning jobber elevene med nytt stoff hjemme, slik at tiden på skolen kan brukes til videre jobbing med tema. En grunnleggende faktor med omvendt undervisning er formidling av kunnskap via … Continue reading Omvendt undervisning i engelskfaget?

The boat! – Digital fortelling

Linker til tidligere innlegg om digital fortelling, der jeg forteller om hvordan et slikt prosjekt kan gjennomføres i praksis: Digital fortelling i undervisning   Jeg kom over denne nettsiden da jeg googlet digitale fortellinger. Dette er et eksepsjonelt bra eksempel på en digital fortelling. Jeg anbefaler virkelig å ta en titt, for denne var utrolig bra laget! Dette er ikke noe man kan forvente at elever skal lage … Continue reading The boat! – Digital fortelling

Appsamfunnet

Smarttelefoner, nettbrett og pc-er; apper er en nødvendighet for brukere av moderne teknologi. Det som tidligere kun var å finne på internett, er nå gjort mer tilgjengelig via apper. Man slipper innlogging, å skrive inn nettadressen og å åpne nettleseren, men er det virkelig så enkelt som det fremstilles? Bildet er hentet fra: https://www.apptamin.com/blog/aso-app-icon-design/ For å kunne tilpasse appen til dine behov og preferanser «trenger» appen … Continue reading Appsamfunnet

Du eier ikke kildekritikk!

I det siste har det vært mye snakk om fake-news i media, og  mangelen på kunnskap  om god kildekritikk hos de som ukritisk tar alt de leser for å være sant. Jeg vitner spesielt denne “trenden” på facebook, der utallige av mine “venner” ofte trykker like og kommenterer på artikler publisert på private blogger med kreative navn i adressefeltet slik som nyhetsbyrået.blogg.no. Man blir så … Continue reading Du eier ikke kildekritikk!

Digital fortelling i undervisning

Å la elever jobbe med  digitale fortellinger er en genial tilnærming til læring i skolen, der elevene selv kan utforske lærestoffet og forme sin egen kunnskap. Ved å gi elevene frihet til å velge tema innenfor gitte rammer får de mulighet til å fokusere på den siden av tema som interesserer dem. På denne måten kan man skape både engasjement og motivasjon for fag og tema. … Continue reading Digital fortelling i undervisning

21st Century skills

Kapittel 1 i boka Digital læring i skole og lærerutdanning tar for seg lærerens digitale kompetanse, og retter søkelyset mot hvordan lærerens oppfatning av digital kompetanse og teknologi kan påvirke elevenes møte med den digitale verden. Digital kompetanse er kunnskap om noe som stadig er i endring, da teknologien utvikler seg med stormskritt. For både lærere og elever betyr dette at man hele tiden må … Continue reading 21st Century skills